سرائیان: شبکه مخابراتی کشور از آزمون انتخابات سربلند بیرون آمد

منبع: شرکت مخابرات ایران
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به تمهیدات شرکت مخابرات ایران و مجموعه ارتباطات کشور در انتخابات دیروز گفت: پایداری شبکه با اقدامات صورت گرفته در انتخابات به صورت صددرصد تامین و شبکه  گسترده مخابراتی کشور از آزمون انتخابات سربلند بیرون آمد.
 
سراییان با  بیان اینکه از حدود چهار ماه پیش با هزاران نفر ساعت کار کارشناسی ، و با همکاری وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت، استانداری ها ، وزارت کشور ، همراه اول و سایر اپراتورها تمام تمهیدات لازم برای برقراری ارتباطات در انتخابات به صورت امن و پایدار اندیشیده شده بود، افزود: پایش مستمر شاخص های کیفی برقراری ارتباطات  و پایداری شبکه تا پایان زمان رای گیری ادامه داشت.
 
 وی همچنین با بیان اینکه جلسه کمیته پشتیبانی ارتباطی انتخابات ،دیروز از ابتدای انتخابات تا پایان زمان رای گیری در شرکت مخابرات ایران برگزار شد، افزود: وجود یک شبکه پایدار، امن و مطمئن در انتخابات به مسئولان، این باور و اطمینان را داد که در تقویت هر چه بیشتر حوزه IT و ICT  کشور بکوشند.
 
سراییان با بیان اینکه سیستم احراز هویت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بر بستر شبکه همراه اول انجام  شد، افزود: این اپراتور کلیه تمهیدات لازم را برای برقراری زیرساخت های ارتباطی در سراسر کشور در نظر گرفت تا در روز انتخابات، وزارت کشور با استفاده از بستر همراه اول، رأی دهندگان را احراز هویت کند.
 
وی افزود: هم افزایی و یکپارچگی تمام متولیان ارتباطات کشور در این انتخابات، سنگ بنایی ست  تا شفافیت، سرعت و دقت عمل در انتخابات به حداکثر رسیده و درصد الکترونیکی شدن انتخابات در آینده بیشتر شود.

URL: https://www.ictna.ir/id/083268/

Code: 083268