حذف بی دلیل حساب های کاربری اینستاگرام

منبع: مهر
اختلالی در اینستاگرام سبب شده حساب های کاربری افراد بدون هیچ دلیلی حذف شوند.
اختلالی در سیستم اینستاگرام سبب شده حساب های کاربری افراد در سراسر جهان بدون هیچ دلیلی حذف شوند.
 
2507451.jpg
کاربران با پیام «مشکل» در صفحه اینستاگرام خود روبرو می شوند. در این پیام نوشته شده: حساب کاربری شما به دلیل نقض قوانین ما غیرفعال شده است.
 
 اینستاگرم اعلام کرده مشغول حل این مشکل در سریع ترین زمان ممکن است.
 
 این درحالی است که برخی افراد در توییتر نیز به مشکل اینستاگرام اشاره کرده اند.

URL: https://www.ictna.ir/id/083884/

Code: 083884