3 اپراتور مجازی در صف عرضه سیم کارت

منبع: آخرین خبر
معاون سازمان تنظیم مقررات گفت: 5 پروانه اپراتورهای مجازی صادر و 20 موافقت انجام شده که3 اپراتور برای ارائه سیم کارت در روزهای آتی آمادگی دارند.عباسی شاهکوه افزود: اپراتورهای اصلی دارای زیرساخت و شبکه هستند و تمرکز اپراتورهای مجازی روی سرویس و خدمات به کاربران است، بنابراین این دو از لایه های مختلفی تشکیل شده اند و قاعدتا نباید با هم رقابت کنند.
 
البته اگر اپراتورهای مجازی بخواهند به سمت رقابت با اپراتورهای اصلی بروند، شکست می خورند اما اگر تمرکز اپراتورهای مجازی روی خلاقیت و نوآوری در سرویس ها و ارائه خدمات به کاربران باشد شاهد اتفاق های مطلوب خواهیم بود.

URL: https://www.ictna.ir/id/084254/

Code: 084254