رفع چالش‌های دولت الکترونیک بررسی می‌شود

منبع: مهر

نشست هم اندیشی«دولت الکترونیک، زنجیره بلوکی و دولت به مثابه پلتفرم اطلاعات» با حضور صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی در پژوهشگاه فضای مجازی برگزار می شود.

دومین نشست از سلسله ‌نشست‌های هم‌اندیشی با صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی، بمنظور هم‌فکری، هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت ها و توانایی های آنان برای حل و رفع چالش‌های کلان سیاستگذاری فضای مجازی کشور، با موضوع «دولت الکترونیک، زنجیره بلوکی و دولت به مثابه پلتفرم اطلاعات» توسط پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی برگزار می شود.

در این نشست چالش مربوط به موضوع دولت الکترونیک با هدف هم فکری و هم افزایی و نیز بهره مندی از نظرات کارشناسان و نخبگان فضای مجازی، مورد بررسی قرار می گیرد.

این نشست با سخنرانی دکتر کیومرث اشتریان عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (دانشیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران) بعدازظهر ۲۰ دی ماه جاری در سالن کنفرانس پژوهشگاه فضای مجازی برگزار خواهد شد.


URL: https://www.ictna.ir/id/087030/

Code: 087030