جهرمی: حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش زنان را در توسعه اقتصادی رشد داده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتباط با نقش زنان در توسعه اقتصادی اظهار کرد: در بخش خلاقیت و نوآوری تفاوت جنسیت معنایی ندارد.

به گزارش ایستنا؛ محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست تخصصی نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در توان افزایی زنان و دختران اظهار کرد: از نگاهی متفاوت باید گفت در عصر انقلاب صنعتی چهارم که در حال وقوع است مهم ترین موضوع خلاقیت و نوآوری است، این خلاقیت و نوآوری امروز در ذهن جوانان است، ما در بحث خلاقیت و نوآوری بحث جنسیت نداریم.
وی افزود: اگر زنان در این چرخه نادیده گرفته شوند 50 درصد ظرفیت این حوزه از بین خواهد رفت و باید از این ظرفیت استفاده کرد.
جهرمی در ارتباط با حضور زنان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: در حوزه زنان موفق حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بانوانی را داریم که مدیران موفقی هستند و این به دلیل زیرساخت مناسبی است که ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از خصلت های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که زنان می توانند در خدمت توسعه اقتصادی خانواده و کشور باشند.
وزیر ارتباطات درباره تلاش های این وزارت در این زمینه بیان کرد: در وزارت ارتباطات اقدامات زیادی برای حضور زنان در این حوزه انجام شده و باید فضای مدیریتی را به صورت مناسب تر و اثرگذار در خدمت بانوان قرار دهیم و در لایه های پیشرفته،  وزارت ارتباطات به این امر تحقق بخشیده است.
جهرمی افزود: من به شخص در این مدت به هیچ وجه ندیدم که یک زن در بخش سلامت اداری تخطی کند و ما به همین دلیل است که باید فضای بیشتری را برای حضور بانوان در بخش مدیریت درنظر بگیریم.


URL: https://www.ictna.ir/id/088296/

Code: 088296