اولین وزیر هوش مصنوعی امارات متحده عربی منصوب شد

منبع: کلیک
در سال های اخیر شاهد پیشرفت های زیادی در حوزه هوش مصنوعی بوده ایم. در همین راستا به تازگی وزیر هوش مصنوعی امارات متحده عربی منصوب شده است.
وزیر هوش مصنوعی امارات متحده عربی برای تضمین استفاده از این فناوری در بخش های مختلف انتخاب شد. هدف از این اقدام بهبود کیفیت زندگی شهروندان و ساکنان امارات متحده عربی عنوان شده است. امیرنشینان عربی در نظر دارند تا سال 2071 این کشور را تبدیل به یکی از بهترین کشورهای جهان کند.
 
تشکیل شورا برای انتصاب وزیر هوش مصنوعی امارات متحده عربی در راستای راه اندازی استراتژی این کشور برای هوش مصنوعی و ایجاد چهارمین انقلاب صنعتی صورت گرفت. این شورا با بررسی و شناسایی بخش های مختلف دولت به دنبال استفاده بیشتر از هوش مصنوعی و ادغام این فناوری با صنایع است.
 
این شورا در مراحل بعدی بر روی توسعه و سازماندهی ابزارهای هوش مصنوعی تمرکز خواهد کرد تا آن را تبدیل به بخشی جدایی ناپذیر از دولت کند. برای دستیابی به این هدف باید در بخش های زیادی تغییر ایجاد شود. دولت باید در حوزه حمل و نقل، سلامتی، فضا، آب، انرژی های تجدیدپذیر، فناوری، آموزش و پرورش و محیط زیست بهبودهای کیفی زیادی ایجاد کند.
 
عمر بن سلطان که به عنوان وزیر هوش مصنوعی امارات متحده عربی منصوب شده است، تنها 27 سال سن دارد. این وزارت خانه شامل نمایندگان دولت های محلی نیز می شود.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/088805/

Code: 088805