رسول سرائیان میگوید دولت همراه راه‌اندازی شد!

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه هدف دولت همراه ارائه خدمات به مردم از یک زنجیره واحد است، این خدمت را قابل ارائه بر بستر گوشی تلفن همراه اعلام کرد.
 
به گزارش ایسنا، رسول سراییان امروز (10اردیبهشت) در نشست خبری از راه‌اندازی دولت همراه خبر داد و گفت: این سامانه به صورت شبانه‌روز در همه ایام سال قابل دسترسی است که تاکنون 16 دستگاه در حدود 50 خدمت را در آن ارائه داده‌اند.
 
او با بیان اینکه تعداد درخواست‌ها از این سامانه حدود 2 میلیون تقاضا بوده است اظهار کرد: در حال حاضر 12 هزار نفر از این سیستم استفاده می‌کنند که بیشترین تقاضا نیز از سوی ثبت احوال بوده است. اپلیکیشن دولت همراه در حال حاضر در کافه بازار قابل دانلود است.

URL: https://www.ictna.ir/id/090193/

Code: 090193