ندا رحیمی مدیرکل منطقه جنوب و مختاری مدیرکل منطقه شمال رگولاتوری شدند

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در احکام جداگانه‌ای وحید مختاری را به عنوان مدیرکل منطقه شمال و ندا رحیمی کازرونی را به عنوان مدیرکل منطقه جنوب این سازمان منصوب کرد.
 
 
وحید مختاری که پیش از این به عنوان مدیرکل منطقه جنوب رگولاتوری و ندا رحیمی به عنوان رئیس اداره نظارت بر خدمات ارتباطی این منطقه مشغول به فعالیت بودند، در جلسه‌ای با حضور معاونین و مدیران کل ستاد و مناطق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی معارفه و محمد مهرابی مدیر سابق منطقه شمال تودیع شدند.
 
براساس این گزارش اداره‌کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه شمال استانهای تهران، البرز، مازندران و سمنان و اداره‌کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه جنوب استانهای فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد را پوشش می‌دهد.

URL: https://www.ictna.ir/id/090651/

Code: 090651