گزارش کارگروه پیام‌رسان‌ها یک ماه دیگر دریافت می‌شود

منبع: مهر
رئیس کارگروه فضای مجازی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش کارگروه مشترک مجلس و دولت درباره مسائل پیام‌رسان‌های داخلی، یک ماه دیگر دریافت می‌شود.
 
رمضانعلی سبحانی فر در حاشیه نشست مشترک کمیسیون های صنایع، امنیت ملی و اقتصادی مجلس با وزیر ارتباطات و مدیران پیام رسان های داخلی، اظهار داشت: این جلسه در راستای پاسخ به نیازهای جامعه و دغدغه های مسئولین در حوزه پیام رسان ها تشکیل شد و مقرر شد کارگروه مشترکی بین کمیسیون های صنایع، امنیت ملی، اقتصادی و دولت تشکیل شود که کار آن تداوم خواهد داشت.
 
وی افزود: محورهای خوبی برای این کارگروه به ویژه در حوزه کسب و کار تبیین شد و نتیجه تصمیماتی هم که امروز گرفته شد، گزارش آن بعد از یک ماه ارائه می شود تا مجدداً تشکیل جلسه شده و در خصوص آینده این بحث تصمیم گیری شود.

URL: https://www.ictna.ir/id/091086/

Code: 091086