جهرمی: توسعه ارتباطات روستایی حقی است که مردم بر گردن ما دارند

وزیر ارتباطات و‌فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه امروز تنها برای افتتاح چند پروژه به استان کرمان نیامده ام، بلکه برای ارائه گزارش اقدامات انجام شده به مردم آمده ام، گفت: با اقداماتی که از زمان وقوع زلزله در سال گذشته انجام شده است ۷۰۰ کیلومتر از جاده های اصلی و ۲۶۲ روستا که قبلا فاقد ارتباطات بودند از امروز تحت پوشش خدمات تلفن همراه قرار گرفتند.
 
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ محمد جواد آذری جهرمی با بیان اینکه هفت ماه پیش که زلزله آمد مشکلاتی برای مردم نمایان شد که یکی از آنها در حوزه ارتباطات بود، گفت: وضعیت پیش آمده برای بنده به عنوان مسوول ارتباطات کشور باعث شرمندگی بود و در همان زمان چاره ای جز عذرخواهی و برنامه ریزی برای رفع مشکلات نداشتیم اما امروز آمده ام که بگویم الوعده وفا. 
وی با اشاره به اینکه در زمان وقوع زلزله از مجموع ۳۵۰۰ کیلومتر جاده اصلی در استان کرمان، ۷۰۰ کیلومتر آن فاقد ارتباطات بود، افزود: با اقداماتی که در این مدت برنامه ریزی و اجرا شده است، زیرساخت های استان کرمان به وضعیت مطلوبی نزدیک می شود. 
آذری جهرمی با بیان اینکه بعد از قطع ارتباطات روستاها بخاطر سرقت کابل مسی از مجموع ۷ هزار روستای استان کرمان برای ۱۳۰۰ روستا امکان ثبت نام مجدد تلفن ثابت فراهم شده است. 
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با ارایه این توضیح که از مجموع ۸۸ دکل مخابراتی نزدیک به نیمی از آنها با سختی وارد مدار شده است، تصریح کرد: بناست ظرف مدت محدودی با کمک مدیران استانی مشکل برق نیمی دیگر نیز حل شود تا به سرعت در مدار قرار گیرند. 
بالاترین مقام مسوول حوزه ارتباطات کشور با بیان اینکه ۲۴۰۰ روستا در استان کرمان ‌وجود داشت که قبلا خدمات همراه اول داشتند و از امروز خدمات ایرانسل نیز در این روستاها برقرار می شود، خاطرنشان کرد: بیش از ۱۷۰۰ روستا که عمدتا در مناطق جنوبی و شرقی استان کرمان هستند و از اینترنت بی بهره بودند اکنون از این خدمات بهره مند شده اند. 
بر اساس این گزارش، وزیر ارتباطات و ‌فناوری اطلاعات که در تکیه روستای گروک و در جمع مردم سخن می گفت با اشاره به اینکه توسعه ارتباطات حق مردم است، اظهار داشت: امروز تنها برای افتتاح به استان کرمان و روستای گروک نیامده ام بلکه برای ارایه گزارش به مردم از آنچه وعده داده بودم و آنچه انجام شده است، آمده ام.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/091830/

Code: 091830