تاکید مدیرعامل مخابرات ایران بر استفاده بهینه از منابع انرژی

sadri-jahromi-3.jpg
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، باتوجه به شرایط حساس کنونی وضرورت صرفه جویی درمصرف منابع حیاتی،بر لزوم مصرف بهینه و صرفه‌جویی در مصرف آب و برق در بخش‌های مختلف شرکت در سراسر کشور تأکید کرد.
 
 
مهندس سیدمجیدصدری با تأکید بر دستور رئیس‌جمهوری بر عزم ملی و لزوم استفاده درست از منابع ملَی و طبیعی به‌خصوص در شرایط کمبود، با صدور بخشنامه‌ای بر توجه بیش‌ازپیش همه کارکنان بخش‌های مختلف شرکت بر این مهم تأکید کرد.
 
وی در این بخشنامه اظهار داشت: «با توجه به‌ضرورت صرفه‌جویی در مصرف برق و آب به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، بخش عمده‌ای از هم‌وطنان عزیزمان در استان‌های مختلف با مشکل مواجه‌اند و لازم است کلیه مدیران و همکاران محترم، حداکثر صرفه‌جویی را در مصرف برق و آب به عمل آورند.»
 
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: «وظیفه ملی و دینی ماست که همواره نسبت به منابع حیاتی خود مسئولیت‌پذیر باشیم در همه حال جانب رعایت و انصاف در استفاده را نگه داریم»
 
 
مهندس سیدمجید صدری با اشاره به رعایت مصرف و استفاده بهینه در روشنایی، تنظیم سیستم‌های سرمایشی و سرویس به‌موقع آن‌ها و جلوگیری از اتلاف انرژی در غیر ساعات کاری، کنترل سیستم‌های آب‌رسانی و اطمینان در صحت عملکرد آن‌ها بر مشارکت حداکثری همگان تأکید کرد و افزود: «باید در این شرایط ما نیز در شرکت مخابرات ایران همقدم با این عزم ملی در سراسر کشور وظیفه دینی و ملی خود را به نحو احسن بجا آوریم.»

URL: https://www.ictna.ir/id/092103/

Code: 092103