بررسی پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

مدیرکل طرح و توسعه شبکه های ماهواره ای سازمان فضایی ایران با اعلام اینکه بررسی پروانه اپراتور ماهواره های مخابراتی در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفت، گفت: دارندگان پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی می توانند انواع شبکه های ماهواره ای زمین آهنگ و غیر زمین آهنگ مخابراتی و منظومه های ماهواره ای را برای ارایه انواع خدمات خرده فروشی و عمده فروشی موضوع پروانه راه اندازی کنند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، احسان حامد رحمت مدیرکل طرح و توسعه شبکه های ماهواره ای سازمان فضایی ایران با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در خصوص تدوین پروانه اپراتور ماهواره های مخابراتی گفت: سرانجام و پس از بررسی های مختلف و حضور نمایندگان شرکت ها و سازمان های مرتبط، این پروانه تدوین و در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفت.
وی افزود: با تشکیل اپراتور ماهواره مخابراتی به عنوان مهمترین حلقه و تکمیل کننده زنجیره ارزش ماهواره، شرایط مناسب برای نقش آفرینی و سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شده است و با حمایت سازمان فضایی ایران، اپراتور می تواند جهت دهی مناسبی به حوزه بالادستی زنجیره ارزش ماهواره دهد و در پایین دست زنجیره به بلوغ کسب و کار خصوصی و تجاری سازی خدمات مخابراتی در این حوزه منجر شود.
حامد رحمت با تاکید بر اهمیت حضور اپراتور ماهواره مخابراتی در کشور اظهار کرد: دارندگان پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی می توانند انواع شبکه های ماهواره ای زمین آهنگ و غیر زمین آهنگ مخابراتی و منظومه های ماهواره ای را برای ارایه انواع خدمات خرده فروشی و عمده فروشی موضوع پروانه راه اندازی کنند و ضمن برخورداری از مزایای آن، باعث بهره برداری بهینه از منابع مدار فرکانس کشور و عدم وابستگی در بهره برداری خدمات مخابراتی فضایی به کشورهای دیگر شوند.
بنابه این گزارش مطالعات اولیه نیازسنجی، امکان سنجی و تشکیل اپراتور ماهواره مخابراتی بومی از سال ۱۳۹۴ توسط سازمان فضایی ایران و دیگر سازمان های مرتبط آغاز شد و چارچوب کلی آن در جلسه ۲۶۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید.
 
توسعه زیرساخت شبکه های ماهواره ای نیاز امروز کشور است
 
همچنین مرتضی براری رییس سازمان فضایی ایران در بازدید گروهی از پروژه های ماهواره ای کشور با اشاره به پیشرفت های ارزشمند کشور در حوزه ICT گفت: زمانی حوزه ICT به ارایه خدماتی همچون تلگراف، تلفن و فکس به جامعه می پرداخت اما امروز با توجه به پیشرفت های مهم این حوزه در کشور، حوزه ICT تبدیل به یک بستر و پلتفرم مناسب برای توسعه کسب و کارهای نوین شده است.
 
وی با بیان اینکه شبکه و زیرساخت های ارتباطی، بستر ایجاد اشتغال و شکل گیری کسب و کارهای جدید شده اند که فناوری فضایی و ارتباطات ماهواره ای نیز بخش مهمی از حوزه ارتباطات کشور است، افزود: لازم است تا با توسعه زیرساخت ها و شبکه های ماهواره ای، بستر مناسب را برای حضور پررنگ و حداکثری بخش خصوصی فراهم کنیم که به تبع آن کسب و کارهای فضاپایه شکل گرفته و رشد خواهند کرد.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت، همیاری و سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت شبکه های ماهواره ای را نیاز امروز کشور دانست و با تاکید بر تسریع در فرآیند اجرای پروژه های فضایی کشور و لزوم تکمیل آن بر اساس جدول زمان بندی تدوین شده اظهار کرد: امیدوارم تا با جلب مشارکت و تشکیل کنسرسیوم های ملی، شبکه زیرساخت های ماهواره ای در کشور توسعه یابد.
 
رییس سازمان فضایی ایران با اشاره به اینکه امروز شاخص های جدیدی برای پروژه های ماهواره ای تعریف شده است، گفت: این فناوری نیز علاوه بر ارایه خدمات کاربردی به جامعه به یک بستر و پلتفرم برای توسعه کسب و کار و اشتغالزایی تبدیل شده است که برای رسیدن به این هدف در کشور، همانند حوزه ICT نیاز به ورود جدی بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خصوصی داریم.
 
بنابه این گزارش این رییس سازمان فضایی ایران به همراه تعدادی از اعضای شورایعالی فضایی، شرکت های خصوصی و فعال حوزه فضایی و شرکت های اقتصادی فنآور از روند پیشرفت پروژه ماهواره ظفر دانشگاه علم و صنعت بازدید کردند.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/092112/

Code: 092112