ایرانسل روی شبکه همراه اول

منبع: ایلنا
وزیر ارتباطات گفت: با الزام رومینگ ملی در خوزستان، خدمات ایرانسل در تمام نقاط روستایی و جاده‌ای که همراه اول پیشتر در آن حضور داشت، گسترش می‌یابد.
 
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اعلام کرد: با الزام رومینگ ملی در خوزستان، خدمات ایرانسل در تمام نقاط روستایی و جاده‌ای که همراه اول پیشتر در آن حضور داشت، گسترش می یابد.

URL: https://www.ictna.ir/id/092560/

Code: 092560