گوشی جان سخت 48 ساعت در اقیانوس سالم ماند

منبع: فارس
یک دستگاه گوشی تلفن همراه که به عمق اقیانوس افتاده بود نه تنها به مدت 48 ساعت در زیر آب سالم ماند، بلکه بخش اعظم باتری آن نیز دست نخورده برجای ماند.
به گزارش یجیتال ترندز، این آیفون مجهز به یک قاب ضدآب بود و یک غواص انگلیسی در شرایطی موفق به شناسایی آیفون مذکور در عمق 9 متری آب شد که 84 درصد از شارژ باتری آن برجای مانده بود.
 
نمایشگر آیفون یادشده بعد از دریافت پیامک کماکان روشن و خاموش می شد و مجموعه این ویژگی ها باعث شگفتی افرادی شد که گوشی یادشده را بعد از خروج از عمق آب مشاهده می کردند.
 
بعد از بررسی های مختلف مشخص شد که مالک این گوشی در زمان قایق سواری و به علت بی دقتی آیفون خود را به درون آب انداخته است. وی که تصور کرده بود دیگر قادر به یافتن گوشی خود نخواهد بود پیداشدن این گوشی را معجزه توصیف کرده است.
 
البته باید توجه داشت که علت اصلی سالم ماندن گوشی یادشه در عمق آب، قاب کاملا ضدآب آن بوده است و بدیهی است که گوشی آیفون بدون استفاده از قاب محافظ حداکثر در عمق نیم متری آب و به مدت نیم ساعت سالم می ماند. مالک این گوشی در کانادا زندگی می کند.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/092701/

Code: 092701