نخستین پیام هشدار ترامپ از طریق موبایل به مردم آمریکا ارسال می شود

منبع: مهر
روز پنجشنبه برای نخستین بار پیامی با عنوان «هشدار ریاست جمهوری» برای شهروندان آمریکایی ارسال می شود. این پیام برای آزمایش دو بخش «سیستم هشدار یکپارچه ملی» در این کشور است.
 
به گزارش ورج، عصر ۲۹ شهریور (پنج شنبه) «آژانس مدیریت اورژانس فدرال» ( FEMA ) دو سیستم جدید خود را آزمایش می کند. این پیام ها برای آزمایش دو بخش «سیستم هشدار یکپارچه ملی» (IPAWS) هستند.
 
یکی از پیام ها مربوط به آزمایش «سیستم هشدار اضطراری» (EAS) است که برای چهارمین بار انجام می شود. پیام دیگر نیز متعلق به «سیستم هشدار اضطراری بی سیم» (WEA) است و برای نخستین بار ارسال می شود.
 
به هرحال این نخستین باری است که پیام هشدار رئیس جمهور آمریکا برای بیشتر کابران موبایل ارسال می شود. این نوع پیام های هشدار در زمان ریاست جمهوری جورج بوش نیز ارائه شدند تا کاخ سفید بتواند در صورت وقوع یک رویداد اضطراری برای مردم پیام هشدار صادر کند. 
 
رئیس جمهور می تواند این پیام را به اختیار خود صادر کند، البته کارشناسان احتمال سوءاستفاده از این سیستم را رد کرده اند. به هرحال این نخستین باری است که پیامی با عنوان« هشدار ریاست جمهوری» ارسال می شود.
 
البته اقدامات امنیتی در نظر گرفته شده تا هیچ یک از روسای جمهور نتوانند از این سیستم سوءاستفاده کنند.
 
در کنار این موارد ارسال پیام از طریق این سیستم کمی پیچیده است و قانون نیز اجازه نمی دهد رئیس جهور از آن استفاده شخصی کند.

URL: https://www.ictna.ir/id/093901/

Code: 093901