واردکنندگان کالای ICT برای دریافت کد دسترسی سامانه نیما به اتحادیه‌ها درخواست بدهند

منبع: فارس
بنابر اعلام اصناف، افراد حقیقی و حقوقی فعال در واردات کالا اگر به دریافت ارز و دسترسی به سامانه نیما نیاز دارند به اتحادیه‌ها درخواست دهند تا اتحادیه با تحویل درخواست به بانک مرکزی کد دسترسی درخواست کنندگان را دریافت کنند.
 
به تازگی بانک مرکزی با اعلام آمادگی برای ایجاد دسترسی فعالان بخش خصوصی به سامانه نیما اعلام کرد که «برای ایجاد شفافیت در فرآیند فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات، آمادگی ایجاد دسترسی لازم برای ارائه اطلاعات مربوطه به فعالان مرتبط با حوزه‌ی اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها را دارد.»
 
 پس از این اطلاعیه، اصناف کشور به تمامی افراد حقیقی و حقوقی که در زمینه واردات کالا فعالیت می‌کنند اطلاع‌ دادند که اگر به دریافت ارز و دسترسی به سامانه نیما نیاز دارند مشخصات مورد درخواست بانک را به اتحادیه‌ها تحویل دهند تا اتحادیه‌ها نیز با ارسال مدارک به بانک مرکزی کد دسترسی را از بانک دریافت و در اختیار درخواست کنندگان قرار دهند.
 
بنابراعلام اتحادیه‌ها، دسترسی اتحادیه به صورت امانت و اسناد محرمانه است و هیچ فردی به جزء مسئول واحد صنفی امکان بهره برداری از کدهای فوق را ندارد.
 
اتحادیه فناوران رایانه نیز از واردات کنندگان کالای ICT خواسته در صورت تمایل و نیاز درخواست خود را به  اتحادیه تحویل دهند.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/094193/

Code: 094193