سمينار علمی معرفی فناوری Li-Fi و کاربردهای آن برگزار شد

سمینار معرفی فناوری Li-Fi و کاربردهای آن توسط پژوهشکده فناوری ارتباطات روز دوشنبه 23 مهرماه در سالن آموزش پژوهشگاه برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) در ابتدای این سمینار  معرفی فناوری، مشخصات فنی، معماری فناوری Li-Fi و استانداردهای موجود و در حال توسعه در حوزه ارتباطات نوری بی­سیم مطرح شد.
 
درادامه برخی از کاربردهای فناوری Li-Fi از جمله نقش آن در شبکه­ های دسترسی شبکه ­های نسل پنجم موبایل و نقش مخابرات نور مرئی در ارتباطات خودرو به خودرو بررسی گردید.
 
با گسترش محبوبیت گوشی‌ها و سایر تجهیزات هوشمند و رشد روزافزون تقاضا برای مخابرات داده بیسیم، طیف رادیویی زیر GHz 10 ناکافی شده است. صنعت ارتباطات بیسیم برای مقابله با این چالش طیف فناوری‌های بیسیم جایگزین یا مکمل را مورد توجه قرار داده است. مخابرات بیسیم نوری از فناوری‌های مقبول و آینده‌دار برای ارتباطات بیسیم است که برتری‌های متعددی بر انتقال RF دارد و بعنوان راهکاری با قابلیت بالا برای مقابله با بحران طیف رادیویی در نظر گرفته شده است.
 
فناوری Li-Fi فناوری جدیدی است که در لایه فیزیکی خود از مخابرات نور مرئی و LED های پرسرعت (چندین Gb/s) برای انتقال اطلاعات استفاده می کند و زیرساخت لازم برای شبکه­های دسترسی چندگانه را برای شبکه بیسیم نوری فراهم می­کند. امکان استفاده از نور روشنایی برای ارتباطات و ذخیره انرژی با استفاده همزمان از زیرساخت روشنایی موجود در بسیاری کاربردها، این فناوری را در قیاس با فناوری‌های فرکانس رادیویی (RF) در زمره فناوری­های "سبز" قرار داده است. فناوری Li-Fi به تنهایی و یا بعنوان جایگزینی و یا مکمل Wi-Fi در بسیاری از کاربردها مانند شبکه­های بی­سیم نسل پنجم 5G، اینترنت اشیا (IoT) و شهر هوشمند، سیستم‌های حمل و نقل  هوشمند (ITS) و مخابرات خودرو به خودرو مطرح است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/094765/

Code: 094765