جهانگرد: سیاست حوزه ICT ایجاد شرکت‌های بزرگ بین المللی است!

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست مشترک با مدیرعامل پست بانک ایران گفت: سیاست حوزه ICT توسعه شرکت های بزرگ است و این توسعه می تواند تا بین المللی شدن این شرکت ها ادامه داشته باشد.

نصرالله جهانگرد تامین مالی در بازار خرد و عمده ICT را با اهمیت دانست و تصریح کرد: پست بانک ایران یکی از نقاط قوت وزارت ارتباطات است که باید نقش بیشتری در این حوزه به عهده بگیرد.
 
وی افزود: در راستای حمایت از کسب و کارهای نوپا، بسیاری از کسب و کارهای کوچک امکان داشتن حسابداری و مدیریت مالی ندارند و بانک می تواند وارد این مقوله شود و به آنها کمک کند . در این جلسه مقرر شد، کمیته مشترکی از پست بانک و معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و با پیگیری این کمیته طرح های مشترک اجرایی شود.

URL: https://www.ictna.ir/id/094826/

Code: 094826