بررسی کاربردهای ربات‌ها در دانشگاه علم و صنعت

منبع: ایسنا
همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس بین‌المللی رباتیک و مکاترونیک در قالب ۱۵۲ مقاله کاربرد ربات‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
دکتر حبیب نژاد، دبیر ششمین کنفرانس مکاترونیک در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: این کنفرانس در محورهای ربات‌های پرنده و زیرآب، ربات‌های بیولوژیک، رباتیک شناختی، ربات‌های همکار، ربات‌های موازی، ربات‌های انسان‌نما، سیستم‌های هوشمند و رباتیک، پایداری ربات‌ها، سیستم‌های مکاترونیکی، شناسایی و مدل‌سازی، طراحی حرکت و یادگیری، رباتیک از دور، رباتیک در پزشکی، ربات‌های سیار و زمینه‌های پیشرفته در رباتیک و مکاترونیک هوشمند برگزار می‌شود.
 
وی برگزاری کارگاره‌های آموزشی و میزگردهای تخصصی با موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه را از برنامه‌های جنبی این کنفرانس نام برد و یادآور شد: از بین ۱۴۲ مقاله تخصصی ارائه شده به دبیرخانه به زبان انگلیسی پس از ارزیابی در ۱۲ گروه تخصصی و با کمک بیش از ۳۶۰ داور داخلی و بین‌المللی، ۵۲ مقاله برای ارائه شفاهی و ۵۰ مقاله برای ارائه پوستر انتخاب شد.
 
به گفنه وی این مقالات در ۱۲ نشست علمی و در طول کنفرانس ارائه می‌شوند، علاوه بر آن ۵۵ مقاله به صورت پوستر پذیرفته شده است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/095051/

Code: 095051