خودکارسازی فرآیند رباتیک، ورود به تحول دیجیتالی

منبع: سیناپرس
خودکارسازی فرایند رباتیک (RPA) به معنای استفاده از سیستم‌های رباتیک به منظور خودکارسازی یک شرکت یا کسب و کار است؛ RPA موضوع مورد بحث در بسیاری از استراتژی‌های تحول دیجیتالی سازمان‌ها محسوب می شود.
نتایج پروژه تحقیقاتی اولویت‌ها در مدیریت پردازش و کارآیی موسوم به APQC نشان داد، خودکارسازی فرآیند رباتیک (RPA) هسته 69 درصد از استراتژی‌های دیجیتال را تشکیل می دهد.  
 
براساس گزارش APQC، متوسط تعداد پروژه‌های خودکارسازی فرآیند رباتیک (RPA) به ازای هر سازمان در سال 2017 تعداد 8.6 پروژه بود که این رقم در سال 2018 به 14.9 پروژه رسید که افزایش حدود 2 برابری را نشان می دهد. نتایج یک تحقیق دیگر نیز نشان داد، از 152 پروژه فناوری شناختی اولیه، 71 پروژه از نوع خودکارسازی فرآیند رباتیک (RPA) بودند.
 
پروژه‌های خودکارسازی فرآیند رباتیک (RPA) به سه دسته تقسیم‌بندی می شوند:
 
ساده: جمع‌آوری اطلاعات ورودی و انتقال این داده‌ها به سیستم‌های دیگر
 
ترکیبی: جمع‌آوری اطلاعات ورودی و تصمیم‌گیری‌های ساده بر اساس قوانین کسب و کار
 
شناختی: تصمیم‌گیری یا تعامل با انسان شامل یادگیری ماشین یا پردازش زبان طبیعی (NLP)
 
دلیل انطباق سریع با خودکارسازی فرآیند رباتیک (RPA) چیست؟
 
سهولت اجرا، طرح‌های پایلوت اولیه موفق و مشارکت آزمایشی، 3 عامل اصلی افزایش پروژه‌های خودکارسازی فرآیند رباتیک (RPA) در سازمان‌های مختلف طی 2 سال گذشته بوده است.
 
خودکارسازی فرآیند رباتیک (RPA) یک استراتژی ابتدایی برای فرآیند خودکارسازی دیجیتال محسوب می شود. درحقیقت، RPA ابزاری برای فرآیندهای دیجیتالی ساختاریافته به عنوان دروازه‌ای برای سایر فناوری‌های شناختی است.
 
پیکربندی و پیاده‌سازی RPA آسان است؛ پیاده‌سازی‌های کوچک به مشاوران متخصص نیاز ندارند؛ مناسب سیستم‌های چندگانه بک‌اند (back-end) است؛ لزومی به معماری مجدد سیستم وجود ندارند؛ درعین حال، بازده سریع و بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد.
 
نتایج یک نظرسنجی نشان داد، 75 درصد پاسخ‌دهندگان معتقد بودند که پروژه‌های اولیه خودکارسازی فرآیند رباتیک (RPA) انتظارات را برآورده کرده یا حتی فراتر از انتظارات بوده است.
 
در زمینه سومین عامل انطباق سریع با RPA، می توان گفت، مشارکت آزمایشی به سازمان‌ها کمک می کند تا از خودکارسازی فرآیند رباتیک (RPA) به عنوان فرصتی برای ایجاد ظرفیت برای رشد پایدار به جای کاهش صرف هزینه‌ها استفاده کنند.
 
برخی سازمان‌ها، RPA را با ابزارهای هوش مصنوعی (AI) مانند یادگیری ماشین، پردازش زبان طبیعی (NLP) و شناخت تصویر ترکیب می کنند.
 
می توان اذعان کرد، خودکارسازی فرآیند رباتیک (RPA) یک رویکرد معقول، کم‌هزینه، با ریسک کم است؛ درحقیقت، RPA پایه‌گذار بسیاری از کاربردهای هوشمند و دروازه ورود به هوش مصنوعی (AI) و تحول دیجیتالی در آینده خواهد بود.
 
 

URL: https://www.ictna.ir/id/095200/

Code: 095200