مشتریان این شرکت رایانه های خود را می سازند

منبع: مهر
یک تولید کننده ژاپنی رایانه با برگزاری کارگاه به مشتریان خود کمک می کند رایانه بسازند.
 
یک تولید کننده رایانه به مشتریان خود می آموزد تا چگونه رایانه بسازند. شرکت ژاپنی فوجیتسو خدمت Hands on Custom PC Service را ارائه می کند. این خدمت در حقیقت کارگاه هایی است که برای افرادی در تمام سطوح ارائه می شود. مشتریان می توانند کیت های دلخواه خود را انتخاب کنند تا لپ تاپ یا دسک تاپ بسازند. این کیت ها با توجه به میزان مهارت افراد ارائه می شود.
 
هر کیت دارای تجهیزات ایمنی مخصوص خود است. مشتریان می توانند کیت ها را در کارگاه ها سرهم کنند و همزمان مربیان و مهندسان به آنها کمک می کنند. درمرحله بعد مهندسان شرکتی رایانه ها را به طور کامل بررسی می کنند و به مشتری تحویل می دهند.

URL: https://www.ictna.ir/id/095519/

Code: 095519