تسکین عزاداران به کمک روبات

منبع: ایران آنلاین
خانواده‌های عزادار در ژاپن با سبکی جدید و فناورانه یاد عزیز از دست رفته خود را گرامی می‌دارند. آنها در اقدامی عجیب تصویری از صورت متوفی را با چاپگر سه بعدی چاپ کرده و آن را با کمک برنامه‌ای بر صورت یک روبات قرار می‌دهند.
 
این روبات تمام شخصیت، گفتار و حرکات شخص متوفی را تقلید کرده و در یک بازده زمانی مشخص در کنار خانواده عزادار زندگی می‌کند. این روش فناورانه به کمک خانواده عزادار آمده و درد ناگهانی نبود متوفی در جمع خانواده را تا حد قابل قبولی تسکین می‌دهد. در حال حاضر دوره عزاداری پس از مراسم تشییع در ژاپن 49 روز است. در این دوره طولانی خانواده عزادار اوقات سختی را سپری می‌کند. در همین راستا با طراحی یک روبات هوشمند و قرار‌گیری ماسک چاپ شده سه بعدی از تصویر متوفی، تلاش شده است تا راه جدید و فناورانه‌ای به مراسم عزاداری این کشور باز شود. برای استفاده از این روش عجیب از عزاداری، تنها کافی است خصوصیات فردی و شخصیتی فرد متوفی پیش از مرگ ثبت شود. پس از آن ماسک سه بعدی از چهره وی چاپ شده و به کمک برنامه‌ای بر صورت یک روبات قرار می‌گیرد. این روبات پس از مرگ متوفی در کنار خانواده عزادار زندگی کرده و تمامی حرکات وی را تقلید می‌کند. این پروژه کنونی که با نام «دیجیتال شامان» شناخته می‌شود، مناسب خانواده‌های عزاداری طراحی شده است که به طور ناگهانی فردی را از دست می‌دهند. یکی از محققان این طرح می‌گوید: مرگ ناگهانی مادربزرگم جرقه اصلی طراحی این پروژه را در ذهنم ایجاد کرد. من و دیگر افراد خانواده، نبود ناگهانی وی را در خانه نمی‌توانستیم تحمل کنیم. به همین دلیل به فکر طراحی روباتی افتادم تا چهره‌ای از فرد متوفی را بر صورت داشته و همانند وی حرف زده و حتی حرکت کند. وی افزود: اگرچه دوره زندگی این روبات با خانواده عزادار کوتاه است اما اثرات روانی و تسکین  دهنده بسیار زیادی را با خود به همراه دارد.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/096769/

Code: 096769