تغییر اعضای هییت مدیره مبین نت

صبح دیروز و در مراسمی با حضور حمید فرهنگ مدیرعامل همراه‌اول، ریاضی مدیرعامل مبین‌نت و جمعی از مدیران ارشد شرکت ارتباطات مبین‌نت، اعضای جدید هیئت‌مدیره‌‌ی این شرکت معرفی شده و از زحمات اعضای قبلی هییت مدیره تشکر و قدردانی شد.
 
mnboard.jpg
 
در این مراسم از زحمات کاظمی، شریفی و طاهری‌بخش در طول زمان عضویت در هیئت‌مدیره‌ی مبین‌نت تقدیر و تشکر شد و هیئت‌مدیره‌ی جدید نیز متشکل از صالحی‌دخت به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره، ریاضی نایب‌رئیس و بهشتی، قالی‌چی و رادیوم به‌عنوان اعضای جدید هیئت‌مدیره‌ی شرکت ارتباطات مبین‌نت معرفی شدند.
 
در این جلسه مدیرعامل همراه‌اول با اظهار رضایت از تلاش‌های انجام‌شده در سالیان اخیر برای توسعه‌ی شبکه‌ی مبین‌نت، خواستار همکاری مستمر و افزایش بهره‌وری بین تیم‌های اجرایی مبین‌نت و همراه‌اول در حوزه‌های فنی و توسعه‌ی بازارهای جدید شد.
 
ریاضی مدیرعامل مبین‌نت نیز سال مالی پیش‌رو را سال مشارکت چندبرابری با همراه‌اول دانسته و توسعه‌ی بازار در تمام بخش‌ها را یکی از اهداف استراتژیک مبین‌نت در آینده‌ی نزدیک قلمداد کرد.

URL: https://www.ictna.ir/id/096847/

Code: 096847