مخابرات 122 ساختمان اش را به مزایده گذاشت

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خبر فروش 122 ساختمان این شرکت از طریق مزایده را اعلام کرد.
 
مجید صدری دیروز در پستی اینستاگرامی نوشت: در هر مرحله ای از فعالیت های ارتباطی به روزرسانی و مدرن سازی سیستم های مخابراتی از اولویت های کار است تا از گردونه تحولات منطبق با استانداردهای روز عقب نمانیم.
وی افزود: به همین جهت با تایید و همراهی هیات مدیره شرکت، بخشی از املاک مازاد شرکت مخابرات ایران را به تعداد ۱۲۲ فقره در سطح ۱۱ استان کشور به صورت نقد و اقساط به مزایده گذاشتیم تا بتوانیم بخشی از این هدف را محقق کنیم. صدری همچنین تاکید کرد که این اقدام تنها در راستای توسعه زیرساخت و شبکه مخابرات و ارایه سرویس های جدید صورت می گیرد و سرمایه حاصل از فروش املاک بطور کامل برای توسعه شرکت بکار گرفته می شود و ریالی از آن به دیگرامور از جمله تسویه بدهی ها تعلق نمی گیرد.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/096988/

Code: 096988