کنسرسیوم های داخلی برای سرمایه گذاری در عرصه فضایی شکل گرفت

منبع: ایرنا
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ایران از وجود اپراتور ماهواره مخابراتی برخوردار نیست، اما با تصویب ایجاد این اپراتور در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، چند کنسرسیوم برای سرمایه گذاری در این زمینه و عرصه فضایی شکل گرفته است.
 
«مرتضی براری» در بازدید خبرنگاران از دستاوردهای سازمان فضایی ایران در محل پژوهشگاه فضایی افزود: تلاش می شود که بخش خصوصی در حوزه اپراتورها حضور پررنگی داشته باشد و برای حضور آنان شرایط تسهیل می شود.
رئیس سازمان فضایی ایران تصریح کرد: امروز 61 اپراتور ماهواره مخابراتی در 46 کشور دنیا فعالیت دارند.
وی یکی از اولویت های سازمان فضایی را کاهش تصدی گری ذکرکرد و اظهارداشت: بخش خصوصی در هر بخش که تمایل به سرمایه گذاری داشته باشد، این وزارتخانه بستر لازم را فراهم می سازد.
معاون وزیر ارتباطات افزود: یکی دیگر از اولویت های پیش بینی شده اپراتور ماهواره سنجشی است که در دنیا به شکل خصوصی و دولتی وجود دارد و اکنون وزارت ارتباطات تلاش می کند تا این موضوع به تصویب برسد و زمینه لازم برای بخش خصوصی فراهم شود.
به گفته وی، اکنون در ایران پنج ایستگاه دریافت داده های ماهواره ای فعال است.
 
** سهم اقتصاد فضایی ایران ناچیز است 
رئیس سازمان فضایی ایران گفت: سهم اقتصاد فضایی در کشور بالغ بر2 هزار و 500 میلیارد تومان است که حدود 2 هزار میلیارد تومان آن ماهواره ای است به عبارتی اقتصاد شفافی در این خصوص وجود ندارد.
وی با اعلام اینکه 76 درصد اقتصاد جهانی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، افزود: یکی از بزرگترین چالش های ما در بخش فضا، نداشتن مشتری و بازار مناسب در بخش فضایی است.
براری افزود: اگر یک اپراتورهای سیار بخش خصوصی در دولت یازدهم بیش از 20 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد، به دلیل وجود بازار است؛ اکنون مهمترین برنامه و دغدغه های ما توسعه بازارهای بالقوه است.
وی با بیان اینکه اکنون سهم بخش خصوصی کشور در اقتصاد فضایی حداقل است، افزود: چنانچه بازار فعال شود، بخش خصوصی نیز برای سرمایه گذاری وارد می شود.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/097001/

Code: 097001