تماشاکنید: از تهران تا چالوس با نبرد اپراتورهای موبایل

منبع: ZoomIT
زومیت برای مقایسه عملکرد اپراتورهای موبایل در جاده، سفری از تهران به چالوس داشته و در موقعیت‌های مختلف، عملکرد اپراتور‌های ایرانسل، همراه‌ اول، رایتل و شاتل موبایل را مقایسه کرده است.
 
زومیت نوشت: اپراتورهای موبایل در داخل شهرها عموما عملکرد راضی‌کننده‌ای دارند اما وقتی نوبت به جاده‌ها می‌رسد شرایط متفاوت خواهد بود در همین راستا ما در زومیت تصمیم گرفتیم اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، رایتل و اپراتور تازه‌وارد شاتل‌موبایل را به چالش بکشیم.
 
ما سفر خود را از تهران و ابتدای جاده چالوس شروع کردیم و در فواصل مختلف، چند پارامتر مهم را در اپراتور‌ها تحت بررسی قراردادیم. پینگ یکی از نخستین پارامتر‌هایی است که در عملکرد هر چهار اپراتور اندازه‌گیری کردیم. Ping ابزاری شبکه‌ای به‌حساب می‌آید که برای آزمایش میزان دسترسی‌پذیری یک میزبان در شبکه‌ی پروتکل اینترنت به کار می‌رود. با این ابزار می‌توان زمان رفت و برگشت برای بسته‌های فرستاده شده از میزبان تا یک رایانه‌ی مقصد را بر حسب میلی‌ثانیه محاسبه کرد.
 
پارامتر دوم مربوط به Jitter است. تغییر در تأخیر، jitter نامیده می‌شود. جیتر اصطلاحی در VoIP به‌شمار می‌آید و برای توصیف مدت زمان رسیدن Packet-ها از مبداء به مقصد از طریق یک شبکه به‌کار می‌رود. در کنار بررسی سرعت دانلود و آپلود به سراغ بررسی RSRP می‌رویم. RSRP یا قدرت دریافت سیگنال مرجع در واقع میانگین خطی قدرت سیگنال اصلی بوده (در وات) و یک نوع سنجش برای پارامتر RSSI و معادل قدرت UMTS CPICH قدرت سیگنال دریافتی (RSCP) است. RSSI مخفف «Received Signal Strength Indication»، میزان شدت سیگنال دریافتی را نشان می‌دهد. در این معیار، قدر مطلق کوچیکتر، قدرت سیگنال بالاتر را نشان می‌دهد.
 
با توجه به توضیحات فوق به سراغ ویدیو بررسی کامل چهار اپراتور می‌رویم.
 
 
 
 
موقعیت مکانی اپراتور  پینگ (ms) جیتر (ms) پکت لاست  دانلود (Mbps) آپلود (Mbps) RSRP
ابتدای جاده ایرانسل ۱۷ ۱ ۰ درصد ۶۵.۹ ۶۶.۹ ۸۶-
همراه اول ۱۶ ۷ ۰ درصد ۱۲.۸ ۳۸.۲ ۹۰-
رایتل - - ۰ درصد - - ۵۷-
شاتل موبایل ۵۵ ۴۷ ۰ درصد ۷.۲۱ ۳.۶ ۸۴-
کیلومتر ۱۰ ایرانسل ۱۶ ۶ ۰ درصد ۵۹.۴ ۱۲.۴ ۱۱۰-
همراه اول ۲۷ ۴۱ ۰ درصد ۹.۶ ۳.۷۲ ۷۶-
رایتل ۱۳۷ ۴۷۵ ۰ درصد ۰.۰۹ ۰.۰۳ ۸۱-
شاتل موبایل ۴۳ ۳۱ ۰ درصد ۱۷.۴ ۳.۰۵ ۸۴-
کیلومتر ۲۰ ایرانسل ۳۳ ۳۸ ۰ درصد ۱.۲۱ ۰ ۱۰۱-
همراه اول ۲۷ ۱۰ ۰ درصد ۵.۸۶ ۱.۶۶ ۶۰-
رایتل - - ۰ درصد - - ۷۱-
شاتل موبایل ۳۳ ۲۷ ۰ درصد ۷.۷ ۱.۷۶ ۷۵-
کیلومتر ۵۰ ایرانسل ۱۸۸۷ ۱۳۶۰ ۰ درصد - - ۱۰۷-
همراه اول ۱۹ ۸ ۰ درصد ۱۴.۷ ۱.۳۷ ۱۰۵-
رایتل ۱۲۷ ۲۲ ۰ درصد ۶.۴۴ ۲.۷۴ ۱۱۰-
شاتل موبایل ۳۶ ۱۹ ۰ درصد ۱.۸۴ ۸.۱۶ ۱۰۴-
کیلومتر ۷۰ ایرانسل - - ۰ درصد - - ۸۷-
همراه اول ۴۷۷ ۵۴۰ ۰ درصد ۰.۰۹ ۰.۱۲ ۶۹-
رایتل - - ۰ درصد - - No Service
شاتل موبایل ۴۰۱ ۹۳۷ ۰ درصد ۰.۱۴ ۰.۱۳ -۶۹
کیلومتر ۹۵ ایرانسل ۲۵۰ ۹۴۵ ۰ درصد ۰.۰۵ ۰.۰۷ -۹۳
همراه اول ۱۱۹۳ ۸۶۳ ۰ درصد ۰.۰۵ ۰.۰۶ -۵۷
رایتل - - ۰ درصد - - No Service
شاتل موبایل ۲۷۶ ۶۸۶ ۰ درصد ۰.۱۳ - -۶۹
کیلومتر ۱۱۰ ایرانسل ۳۹ ۵ ۰ درصد ۲۱.۶ ۱۴ -۱۰۵
همراه اول - - ۰ درصد - - -۹۷
رایتل - - ۰ درصد - - No Service
شاتل موبایل - - ۰ درصد - - -۱۰۱
مرزن آباد ایرانسل ۳۶ ۳ ۰ درصد ۲۳.۹ ۳۶.۴ -۸۷
همراه اول ۲۶ ۱۰ ۰ درصد ۱۲.۲ ۱۱.۸ -۸۳
رایتل ۲۵ ۲ ۰ درصد ۲۶.۷ ۱۱.۶ -۸۲
شاتل موبایل ۳۱ ۹ ۰ درصد ۸.۸۱ ۵.۱۳ -۸۰
چالوس ایرانسل ۳۷ ۲ ۰ درصد ۳۲.۸ ۳۶.۹ -۹۸
همراه اول ۳۱ ۱۰ ۰ درصد ۲۴.۹ ۳.۹۱ -۱۰۳
رایتل ۳۸ ۸ ۰ درصد ۱۶.۱۲ ۴.۵ ۱۰۸-
شاتل موبایل ۳۱ ۲۸ ۰ درصد ۱۵.۸ ۳.۴۳ ۱۱۰-

 


URL: https://www.ictna.ir/id/097022/

Code: 097022