برگزاری دوازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور اسحاق جهانگیری

دوازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات صبح امروز با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، طبق اعلام رضا باقری اصل، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات، در این جلسه گزارش پیشرفت سامانه‌های سلامت معاملات و مالیات  الکترونیکی ارایه و مورد نقد اعضا قرار گرفت.
همچنین مقرر شد تا پایان برنامه ششم دوره های ارزیابی با شاخص‌های میزان  پوشش و رضایت ذینفعان، میزان کاهش هزینه‌های دولت و کاهش زمان دسترسی به خدمت در دوره‌های سه ماهه تدوین و ارایه شود.
در بند دوم  گزارش دور پنجم ارزیابی بلوغ دستگاه های اجرایی  برای یکصد دستگاه اجرایی ارایه شد و شاخص ارزیابی پیشرفت پنج درصدی یعنی 65 درصد را نسبت به ارزیابی دور چهارم در شهریور نشان می‌دهد
همچنین مقرر شد تمامی ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت بتوانند از ظرفیت‌های بخش غیردولتی در اجرا به شیوه PPP استفاده کنند.
در بند دیگر مقررشد برای جلوگیری از موازی‌کاری وعدم یکپارچگی با همکاری سازمان برنامه نظارت بودجه‌ای بر هزینه‌کرد ردیف‌های دولت الکترونیک اعمال شود.
بند دیگر این مصوبه به گزارش اتصال  دستگاه‌های ملی پرداخته و مقرر شد بنابر تکلیف قانون عدم اتصال دستگاه‌ها و عدم همکاری در راه‌اندازی سامانه‌های ملی توسط وزیر ارتباطات به دولت گزارش شود تا درخصوص مسوولانی که باعث تعلل در اجرا هستند تصمیم مربوطه اتخاذ شود.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/098979/

Code: 098979