مهلت شش ماهه رگولاتوری به دارندگان موافقت اصولی MVNO برای دریافت پروانه

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد: دارندگان موافقت اصولی برای دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO)، شش ماه فرصت دارند برای دریافت پروانه MVNO اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی افزود: براساس مصوبه ۲۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه MVNO حداکثر تا شش ماه فرصت دارند با حداقل یکی از اپراتورهای تلفن همراه به عنوان اپراتور میزبان قرارداد منعقد و درخواست خود را برای دریافت پروانه MVNO به رگولاتوری ارائه کنند.
وی تصریح کرد: در صورتی که دارندگان موافقت MVNO در این بازه زمانی اقدامی نکنند موافقت اصولی صادر شده برای آنان لغو شده و ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات و پرداخت حق امتیاز دریافت شده در زمان صدور موافقت اصولی، به آنان بازگردانده می‌شود.
در حال حاضر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ۹ شرکت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه و ۱۰ شرکت موافقتنامه اصولی برای دریافت پروانه MVNO اعطا کرده است.

URL: https://www.ictna.ir/id/101146/

Code: 101146