امضای تفاهم نامه همکاری مرکزملی فضای مجازی با دفترتبلیغات اسلامی

 
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در بازدید ازپژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
 
 
سید ابوالحسن فیروزآبادی در این بازدید به منظورارتقای سطح تعاملات و همکاری های علمی و ارتباط فعال وموثربا بهره گیری بهینه از توانمندی ها، امکانات و ظرفیت ها برای تحقق اهداف مشترک با رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم حجت الاسلام دکتر احمد واعظی تفاهم نامه امضا کرد.
 
براساس این تفاهم نامه مرکز ملی فضای مجازی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در زمینه های آموزش، پژوهش، تبلیغ و فرهنگ و همکاری های مدیریتی، راهبردی و تقنینی همکاری خواهند داشت.

URL: https://www.ictna.ir/id/101199/

Code: 101199