تمدید مجوز فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای

منبع: خبرگزاری مهر
 مجوز فعالیت اپراتورهای خدمات‌دهنده انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای (SAP) با موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تمدید شد. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تمدید مدت اعتبار مجوز شرکت‌های دارای پروانه ارائه خدمات عمومی انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای (SAP)موافقت کرد. این کمیسیون در جلسه شماره ۲۹۰ خود، مدت اعتبار پروانه‌های SAP را به شرط تامین نیازمندی‌های پیوست امنیتی توسط دارندگان پروانه، تا پایان سال ۹۸ تمدید کرد. سال ۹۶ نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۱ خود، مدت زمان اعتبار این پروانه‌ها را به‌صورت مشروط، در صورت‌تسویه حساب بدهی و بر اساس بررسی نحوه فعالیت دارندگان پروانه، تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۹۷ تمدید کرده بود. آن زمان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شده بود حداکثر تا آخر اردیبهشت سال ۱۳۹۷ اصول حاکم بر صدور پروانه‌‌های جدید SAP و ملزومات و شرایط لازم برای فعالیت متقاضیان ارائه خدمات عمومی انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه و بعد از تصویب آن، موافقت‌نامه پروانه‌ها را برای اعطا آماده کند که هنوز این مقررات تصویب نشده است.

URL: https://www.ictna.ir/id/101517/

Code: 101517