فعالیت یک شرکت دانش بنیان در زمینه تجهیزات امنیتی

منبع: خبرگزاری فارس
یک شرکت دانش‌بنیان توانسته دستگاه‌های الکترونیکی در زمینه تجهیزات امنیتی نظیر سوئیچر، کنترل پنل هوشمند آسانسور، اتوماسیون خانگی و کنترل برد هوشمند لوازم خانگی ارائه کند.
 
 
 یک شرکت دانش‌بنیان توانسته دستگاه‌های الکترونیکی در زمینه تجهیزات امنیتی نظیر سوئیچر، کنترل پنل هوشمند آسانسور، اتوماسیون خانگی و کنترل برد هوشمند لوازم خانگی ارائه کند.
 
این شرکت از طریق سرمایه‌گذاری در پشتیبانی مهندسی در ساخت و تولید صنایع الکترونیکی و مخابراتی به دنبال افزایش مشتری است.
 
لازم به ذکر است، رقابت خوبی بین شرکت های ایرانی با خارجی شکل گرفت است.
 
 

URL: https://www.ictna.ir/id/101907/

Code: 101907