کارگاه فناوری فضایی برگزار شد

منبع: خبرگزاری فارس
کارگاه آموزشی فناوری فضایی و کاربرهای آن برای خبرنگاران در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد.
 
 
 ظهر امروز کارگاه آموزشی فناوری های فضایی و کاربردهای آن برای خبرنگاران در پژوهشگاه فضایی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ضمن تبریک روز خبرنگار به تشریح برنامه های این پژوهشگاه پرداخت.
 در ادامه این کارگاه، مریم باغبان کندری مباحث مربوط به آشنایی با مدارهای فضایی را تشریح کرد و لیلا خلج زاده درباره انواع فضاپیماها سخنرانی کرد.
همچنین، فاطمه مهرعلیزاده درباره کاربرد سنجش از دور با خبرنگاران گفت وگو کرد و امید شکوفا نیز به مباحث مربوط به فضا و رسانه پرداخت.
این کارگاه با پرسش و پاسخ خبرنگاران با رییس پژوهشگاه فضایی ایران به پایان رسید.

URL: https://www.ictna.ir/id/102012/

Code: 102012