انتشار گزارش عملکرد سال دوم حضور «آذری جهرمی» در وزارت ارتباطات

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
گزارش عملکرد یک‌ساله دوم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره وزارت محمدجواد آذری جهرمی منتشر شد.
 به مناسبت هفته دولت، گزارش عملکرد یک‌ساله دوم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره حضور محمدجواد آذری‌جهرمی ذیل عنوان «ایران در مسیر هوشمندی» منتشر شد.
 
این گزارش شامل بخش‌هایی همچون جایگاه ICT در اقتصاد جهانی و ایران، اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ICT، شبکه ملی اطلاعات: گامی به‌سوی فضای مجازی ایمن و سالم، دسترسی همگانی؛ دولت الکترونیکی: شفافیت، بهره‌وری و پاسخگویی؛ هوشمندسازی مدارس، جشنواره کودک آنلاین و... است.

URL: https://www.ictna.ir/id/102774/

Code: 102774