امتیازات رتبه‌بندی کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد اعلام می‌شود

منبع: پیوست
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که در راستای انجام مأموریتهای خود در حوزه ساماندهی و رتبهبندی کسبوکارهای الکترونیکی در یک گام اجرایی بعد از تدوین شاخص‌ها و امتیازدهی نحوه پاسخگویی به شکایات دریافتی توسط کسب‌و‌کارها حالا تصمیم دارد  امتیازات دریافتی کسب‌وکارها را  اعلام کند.
 
براساس این اطلاعیه در گام نخست این طرح نحوه تعامل بیش از پنجاه هزار کسب‌وکار با مشتریان در قبال شکایات دریافتی، نظارت و امتیازدهی شد و کسبوکارها از امتیازهای دریافتی خود مطلع شدند. همچنین در گام دوم اجرایی طرح، این مرکز به توسعه شاخص‌های رتبه‌بندی و امتیازدهی در سایر حوزه‌های مرتبط با عملکرد کسب‌وکار از جمله سوابق و توانمندی کسب و کار پرداخت.
 
حال در گام سوم اجرا، این مرکز در نظر دارد از ابتدای مهرماه سال جاری، امتیازات دریافتی کسب و کارها در دو محور سوابق عملکرد (در این فاز صرفاً شاخص‌های مسئولیت پذیری مالی، پاسخگویی به شکایات و سوابق تخلفات) و توانمندی (در این فاز صرفاً شاخص توانمندی مالی) را به طور عمومی در پروفایل اینماد مرتبط با هر کسب و کار نمایش دهد.
 
بنابراین این مرکز از کسب‌وکارها خواسته تا نسبت به ارتقاء و بهبود امتیازات خود در دو محور مذکور اقدام کنند.

URL: https://www.ictna.ir/id/102787/

Code: 102787