ماهواره پارس2 با رویکرد قطبی سازی دراولویت برنامه‌های پژوهشگاه فضایی است

منبع: خبرگزاری فارس
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: می‌خواهیم پروژه پارس 2 را با رویکرد قطب‌سازی اجرا کنیم و پژوهشگاه نقش مدیریت و تحقیق داشته باشد و در مرکز کار قرار بگیرد.
 
 
حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، درباره پروژه ماهواره پارس 2 عنوان کرد: می‌خواهیم پروژه پارس 2 را با رویکرد قطب‌سازی اجرا کنیم و پژوهشگاه نقش مدیریت و تحقیق داشته باشد و در مرکز کار قرار بگیرد. 
 
وی افزود: پس از بررسی‌های پژوهشگاه فضایی، شرایط فنی موجود در کشور مورد نظارت قرار گرفت و به همین منظور می‌خواهیم ماژول‌های سیستم‌های مختلف این ماهواره را به دانشگاه‌ها و یا شرکت‌های خصوصی واگذار کنیم. 
 
 
توسعه پارس ۲ برای تجمیع اطلاعات
 
صمیمی تأکید کرد: این امر موجب می‌شود که افراد بیشتری در سطح وسیع‌تر و کلان‌تری نسبت به ماهواره پارس1 داده‌ها را تجمیع کنند و مراحل تست و تحویل‌گیری نیز با سرعت بیشتری انجام شود. 
 
لازم به ذکر است، ماهواره سنجشی پارس2 یکی از طرح‌های پژوهشگاه فضایی است که با همکاری دانشگاه‌ها و بخش خصوصی انجام می‌شود.

URL: https://www.ictna.ir/id/102811/

Code: 102811