تولید زیروکلاینت در ایران

منبع: خبرگزاری فارس
یک شرکت دانش‌بنیان توانست زیروکلاینت در ایران تولید کند.
 
 
 یک شرکت دانش‌بنیان توانست زیروکلاینت در ایران تولید کند، همچنین این شرکت ‌‌ارائه‌دهنده نرم‌افزاری است که بتوانند چند کاربر به طور همزمان از یک رایانه استفاده کنند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 
این شرکت دانش‌بنیان سرویس رایانه ابری را ارائه می‌دهد و توانسته راهکاری برای استفاده مجدد از رایانه‌های فرسوده پیدا کند.
 
بر این اساس این شرکت به عنوان تولیدکننده منحصر به فرد زیروکلاینت در ایران شناخته می‌شود.

URL: https://www.ictna.ir/id/103173/

Code: 103173