انتصاب اعضای ستاد اربعین شرکت مخابرات ایران

منبع: شرکت مخابرات ایران
از سوی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، اعضای ستاد اربعین در شرکت انتخاب و معرفی شدند.
 
636458146442594448.jpg
 
 سیدمجید صدری، مدیرعامل شرکت، در احکامی جداگانه، آقایان: رضا خلیلی، مهدی راسخ، شهاب لطفعلی، محمدرضا بیدخام، رحیم فلاح زاده، مسیب قبادیان و حشمت اسدی را با حفظ سمت سازمانی به عنوان اعضای ستاد اربعین شرکت مخابرات ایران منصوب کرد.
 
 
گفتنی ست، تشکیل ستاد اربعین در شرکت مخابرات ایران با هدف ارائه خدمات ارتباطی هرچه بهتر با تقویت شبکه و ایجاد زیرساخت های لازم در نقاط تردد زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) می باشد.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/103531/

Code: 103531