دانشکده پست و مخابرات به فعالیت آموزشی خود ادامه می‌دهد

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کمیسیون دائمی دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات از توافق با سازمان اداری و استخدامی کشور برای ادامه فعالیت آموزشی دانشکده تا زمان اصلاح ساختار و تعیین وظایف جدید خبر داد.
 جلسه کمیسیون دائمی دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات با حضور نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به ریاست سیروس موثقی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
 
در این جلسه پس از ارائه عملکرد بودجه سال گذشته از سوی دانشکده، بودجه موردنیاز برای ادامه فعالیت و چگونگی فعالیت دانشکده موردبررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت.
 
موثقی رئیس جلسه با تأکید بر ادامه فعالیت دانشکده تأکید کرد با توجه به مذاکرات به‌عمل‌آمده با سازمان اداری و استخدامی کشور تا زمان اصلاح ساختار و تعیین وظایف جدید دانشکده مقرر شد، دانشکده کماکان به فعالیت آموزشی خود ادامه دهد، با این شرط که دانشجوی جدید پذیرش نشود و صرفاً ادامه فعالیت‌های آموزشی برای اتمام دروس دانشجوهای موجود و همچنین آموزش‌های مهارت شغلی صورت پذیرد.
 
وی در ادامه افزود: با توجه به نیاز بخش ICT به داشتن نهاد آموزشی، مسئولین دانشکده می‌بایست با کمک مشاور ذیصلاح و همکاری وزارت متبوع نسبت به بازنگری اهداف، برنامه‌ها و فعالیت‌های دانشکده اقدام و ساختار متناسب با نیاز بخش و در راستای قوانین و مقررات مربوطه پیشنهاد دهند.
 
جلسه کمیسیون دائمی دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات پس از بحث و بررسی پیرامون دستور جلسه با تصویب کلیات بودجه پیشنهادی برای سال 98 پایان یافت.

URL: https://www.ictna.ir/id/104166/

Code: 104166