مشارکت بین سازمانی برای ارتقا دانش فضایی کشور و ساخت ماهواره

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
رییس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه هفته جهانی فضا را در حالی آغاز می‌کنیم که سازمان فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران و پژوهشگاه هوا فضا از سوی دولت آمریکا تحریم شده‌اند گفت: بدون شک، تحریم فعالیت‌های فضایی صلح‌آمیز ایران توسط آمریکا نشانه عجز و ناتوانی این کشور در برابر عزم و اراده جوانان متخصص ایرانی است و با تکیه بر همت این جوانان در روند فعالیت‌های فضایی کشور خللی ایجاد نمی شود.
 حسین صمیمی رییس پژوهشگاه فضایی ایران در مراسم هفته جهانی فضا که صبح  امروز( شنبه) در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد با ذکر این مطلب افزود: این تحریم‌ها در کشور همیشه باعث همبستگی و اتحاد بیشتر داخلی برای رسیدن به اهداف مورد نظر شده است، چنانکه در این خصوص هم،  روسای این سه سازمان برای بررسی روش‌های مقابله با تحریم، پشت یک میز نشسته و همفکری کردند و فهرست اقدامات مشترکی که باید انجام دهند را شناسایی کرده اند.
صمیمی افزود: به عنوان شخصی که با تجربیات مختلف در سایر حوزه‌های ICT وارد حوزه فضایی شده، معتقدم این انسجام کاری و تعامل سیستماتیک نیاز اصلی بخش فضایی کشور است و به عقیده بنده، نیاز به بهبود و تقویت دارد.
رییس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به شرایط تحریم وکمبود اعتبارات گفت: در این شرایط برای بهبود و ارتقای فعالیت های فضای کشور، تعامل موثر بازیگران این حوزه با یکدیگر، استفاده از سرمایه گذاری‌ و زیرساخت‌های ایجاد شده توسط نهادهای مختلف و فراهم کردن بستری برای همکاری و تعامل دانش بین نیروهای متخصص موجود، از ضروریات است.
وی  با بیان اینکه شاید وقت آن رسیده که با همکاری یکدیگر و با تدوین الگوی مشارکتی علمی و بهره‌گیری حداکثری از منابع موجود، قدم‌های بهتری در نقشه راه توسعه ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی برداریم، افزود: نتیجه این مشارکت، کاهش هزینه‌ها و کاهش زمان اجرای پروژه‌ها، ارتقای عملکرد و بهبود نتایج پروژه‌ها ناشی از تجمیع تجارب و دانش انباشته شده در هر یک از دستگاه‌ها خواهد بود و قطعاً مصالح مملکت نیز به خوبی رعایت خواهد شد.
صمیمی با اعلام شعار انتخابی هفته جهانی فضا  با عنوان«ماه، دروازه ای به سوی ستارگان» گفت: سازمان فضایی ایران در کنار این شعار یک شعار بومی و داخلی نیز با توجه به ضروریات کشور انتخاب می کند، که به عنوان یک پیشنهاد اولیه، برای این شعار محلی، پیشنهاد من" اتحاد ایرانی برای ساخت ماهواره ایرانی" است.
رییس پژوهشگاه فضایی ایران با تاکید بر اینکه رئوس کاری پژوهشگاه حول سه محور اصلی تنظیم شده است، گفت: محور اول، کسب دانش فنی طراحی و ساخت انواع سامانه‌های فضایی و ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی است در این خصوص ماهواره مخابراتی- تحقیقاتی ناهید تحویل سازمان فضایی ایران شده است و ماهواره سنجشی پارس ۱به ‌عنوان یک تحویلی از مشارکت با سایر دستگاه‌ها جهت استفاده حداکثری از سرمایه گذاری‌های که منجر به صرفه جویی چند میلیاردی شده است نیز تا پایان سال به نتیجه می رسد و مدل مهندسی ماهواره مخابراتی ناهید ۲ نیز  تا یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید.
وی افزود: در همین حوزه، آزمون‌های کیفی بلوک انتقال مداری نیز رو به اتمام است و در نظر داریم تا پایان سال دو آزمون زیر مداری نیز تعریف و اجرا کنیم که ماموریت این سامانه را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم. به موازات این اقدامات زیرساخت‌های آزمایشگاهی را هم توسعه داده‌ایم، به تازگی شیکر پرظرفیتی به مجموعه آزمایشگاهAIT اضافه شده که امکان تست‌های ارتعاشی سامانه‌های فضایی تا ۵۰۰ کیلوگرم در سطح کیفی و ۱۰۰۰ کیلوگرم در سطح پذیرش را مقدور می سازد. همچنین آزمایشگاه الکترواپیک را در شیراز افتتاح کرده ایم که امکان تست و تجمیع المان‌های فضایی اپتیکی را در محیطی استاندارد فراهم می کند.
صمیمی با اشاره به توسعه خدمات فضاپایه  به عنوان دومین محور فعالیت های پژوهشگاه فضایی ایران گفت: در این عرصه ارتباطات بسیار قوی با وزارت کشور برای برآورد خسارت سیل فروردین ۹۸ انجام داده‌ایم که گزارشهای آن نشان می‌دهد استفاده از فناوری‌های سنجش از دور و ایجاد سامانه سجاد از سوی وزارت کشور به صرفه جویی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان منجر شده است.
رییس پژوهشگاه فضایی ایران ادامه داد: محور سوم، سرریز دانش فضایی به سایر حوزه‌های صنعتی است که برای انجام آن در پژوهشگاه با حضور پیشکسوتان کمیته تجاری‌سازی و درآمدزایی را تشکیل داده‌ایم که تعاملات خوبی برای انعقاد قراردادهای کاری با حوزه‌های پتروشیمی و صنایع خودرویی انجام داده‌اند .

URL: https://www.ictna.ir/id/104483/

Code: 104483