رسیدگی به نفرت پراکنی غولهای اینترنتی در کنگره آمریکا

منبع: خبرگزاری مهر
 
مدیران ارشد گوگل و رد ایت به زودی باید در کنگره آمریکا حاضر شوند تا در مورد نحوه کنترل نفرت پراکنی در فضای مجازی از طریق خدمات تحت کنترل خود توضیح دهند.
 
 به نقل از انگجت، بحث در مورد دامنه مسئولیت مدیران شبکه های اجتماعی و شرکت های فناوری آمریکایی برای کنترل سواستفاده از خدمات ارائه شده آنها در سال های اخیر افزایش یافته و مجلس نمایندگان امریکا تصمیم گرفته از مدیران ارشد دو شرکت گوگل و رد ایت برای بحث و تبادل نظر در این زمینه دعوت کند.
 
کاترین اویاما مدیر سیاست گذاری آی پی گوگل و استیو هافمن مدیرعامل ردایت، ۱۶ اکتبر در دو کمیته فرعی مجلس نمایندگان حضور یافته و به عنوان شاهد شهادت داده و نظرات خود را در مورد نحوه کنترل پلتفرم های خود برای جلوگیری از نفرت پراکنی، ترویج خشونت و غیره بیان خواهند کرد.
 
در این نشست نمایندگانی از برخی سازمان های غیردولتی مدافع حقوق شهروندی در فضای مجازی مانند بنیاد مرز الکترونیک، اتحاد برای مقابله با جرائم آنلاین و غیره حضور خواهند یافت.
 
هدف از برگزاری این جلسات تصمیم گیری در این زمینه است که آیا برای حفاظت از حریم شخصی و امنیت شهروندان امریکا در فضای مجازی باید قوانین جدیدی وضع شده و استانداردهای جدیدی توسط شرکت های فناوری مورد استفاده قرار گیرد یا خیر.
 
اکثر شرکت های فناوری با هدف کاهش تعهدات خود و جلوگیری از تحمیل تعهدات جدید معتقدند بیش از این نمی توانند در برابر مطالبی که کاربران در سایت های وابسته به آنها ارسال می کنند مسئولیت بر عهده بگیرند و لذا بر این باورند که قوانین و استانداردهای موجود کافیست. در عین حال بسیاری از سیاستمداران در امریکا و دیگر کشورهای جهان چنین نظری ندارند و تاکید دارند شرکت های فناوری به خصوص در آمریکا به مسئولیت های خود برای مقابله با نفرت پراکنی، تروریسم، نژادپرستی و غیره به طور کامل عمل نمی کنند.

URL: https://www.ictna.ir/id/104746/

Code: 104746