تصاویر ماهواره‌ای از تخریب ساختمان‌ها در زلزله ۱۷ آبان منتشر شد

منبع: خبرگزاری مهر
 
معاونت سنجش از دور سازمان فضایی ایران، تصاویر ماهواره‌ای از تخریب بخشی از ساختمان‌های شهرستان‌های آذربایجان شرقی در اثر زلزله ۱۷ آبان ماه را منتشر کرد.
 
 زمین لرزه ۱۷ آبان ماه در آذربایجان شرقی به همراه حداقل ۶۰ پس لرزه، سبب خسارات مالی و جانی و آسیب به ساختمان‌ها شد. بیش از ۱۰۰ ساختمان در روستاهای ورنکش و زرقان کاملاً ویران شده‌اند و ساختمان‌های بسیاری در روستاهای اطراف مرکز زمین لرزه نیز آسیب دیده اند.
 
سازمان فضایی ایران با استفاده از فناوری ماهواره‌های سنجش از دور، به رصد نقشه تخریب ساختمان ها در اثر این زمین لرزه پرداخته است. این سازمان اعلام کرد که در راستای همکاری های بین المللی سازمان فضایی ایران، تصاویر و محصولات ماهواره ای زلزله ۱۷ آبان ۹۸ استان آذربایجان شرقی توسط آژانس فضایی اروپا در اختیار این سازمان قرار گرفته است.
 
 
 
 
نقشه فوق، تخریب ساختمان‌ها و راه‌ها را در روستاهای ورنکش و بلوکان با قدرت تفکیک مکانی بسیار بالا نشان می‌دهد که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Pleiades-۱A که قبل و بعد از زلزله اخذ شده‌اند، تهیه شده است. در این نقشه ۱۷ ساختمان بطور کامل(رنگ قرمز) و ۱۱ ساختمان بصورت جزئی(رنگ نارنجی) تخریب و ۳۴ ساختمان نیز احتمالا دچار آسیب شده‌اند. در تصویر دوم محل اسکان موقت زلزله‌زدگان بصورت دایره سفیدرنگ و در تصویر سوم جاده مسدودشده بصورت دایره-ضربدر نشان داده شده است.
 
 
 
 
نقشه فوق، تخریب ساختمان‌ها را در شهر میانه با قدرت تفکیک مکانی بسیار بالا نشان می‌دهد که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای قبل (تصویر ماهواره Pleiades-۱A/B) و بعد (تصویر ماهواره WorldView-۱) از زلزله تهیه شده است. در این نقشه یک ساختمان بطور کامل (رنگ قرمز) و ۲۲ ساختمان به صورت جزئی(رنگ نارنجی) تخریب و ۵ ساختمان نیز احتمالا دچار آسیب شده‌اند.
 
بررسی تصاویر ماهواره ای قبل و بعد از وقوع زلزله ۱۷ آبان ماه ۹۸ در برخی محدوده های شهری و روستایی شهرستان سراب، نشان از عدم خسارت ناشی از زلزله در این منطقه بوده است.
 
 
 
 
 
همانطور که در تصاویر دوم و سوم دیده می شود، وضعیت بلوک های ساختمان ها در یک منطقه شهری قبل و بعد از زلزله تغییری نداشته است و این نشان از عدم تخریب و آسیب به منطقه فوق است.
 
 
 
همچنین مقایسه بصری تصویر قبل و بعد از زلزله (تصاویر چهارم و پنجم) در بخشی از محدوده روستایی واقع در شهرستان سراب نشان می دهد که در این منطقه تخریبی رخ نداده است.
 
درهمین حال برآورد میزان خسارات ناشی از زلزله در دو روستای بالسین و سانیان سفلی (واقع در جنوب شرقی استان آذربایجان شرقی) با مقایسه تصاویر قبل و بعد از زلزله انجام گرفته است.
 
 
 
 
همانطور که در تصاویر دوم و سوم دیده می شود، وضعیت ساختمان ها در محدوده روستای بالسین قبل و بعد از زلزله تغییری نداشته و خسارات جدی مشاهده نمی‌شود. لازم به ذکر است که شناسایی برخی از خسارات نیازمند مشاهدات میدانی است.
 
همچنین در نتیجه بررسی تصاویر قبل و بعد از زلزله محدوده روستایی سانیان سفلی(تصاویر پایین) تخریب جدی مشاهده نشده است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/105728/

Code: 105728