مدیریت ریسک خشکسالی با فناوری سنجش از دور آموزش داده می شود

منبع: سازمان فضایی ایران
 
سازمان فضایی ایران در راستای توانمندسازی استارت آپها، کارگاه های آموزشی مرتبط با کاربردهای فناوری سنجش از دور در مدیریت ریسک خشکسالی برگزار می کند.
 
این سازمان در راستای تحقق هدف توانمند سازی استارت‌آپ ها و شرکت های سنجش از دور، موضوع برگزاری کارگاه های آموزشی طیف‌سنجی و کاربردهای آن و مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از فناوری سنجش از دور را در دستور کار قرار داد.
 
در این زمینه دوره های آموزشی «طیف‌سنجی و کاربردهای آن» در محل مرکز فضایی ماهدشت و «مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از فناوری سنجش از دور» در ساختمان مرکزی سازمان فضایی ایران برگزار شد.
 
در کارگاه آموزشی طیف سنجی و کاربردهای آن، آزمایشگاه ملی سنجش از دور معرفی و مقدمه‌ای بر طیف‌ سنجی، آشنایی با مفاهیم فیزیک سنجش از دور در طیف‌ سنجی، اصول انجام طیف سنجی آزمایشگاهی و میدانی تشریح شد.
 
همچنین معرفی کاربردهای طیف سنجی در حوزه های سنجش از دور و انجام مشاهدات طیفی به صورت عملی از دیگر بخش های این کارگاه بود که توسط کارشناسان سازمان فضایی ایران ارائه شد.
 
تداوم برگزاری این کارگاهها در دستور کار سازمان فضایی ایران قرار دارد.

URL: https://www.ictna.ir/id/106181/

Code: 106181