ساخت بلوک انتقال مداری با امکان افزایش ارتفاع تا 7 هزار کیلومتر

منبع: خبرگزاری فارس
رئیس پژوهشگاه فضایی گفت:بلوک انتقال مداری امکان افزایش ارتفاع مدار از ۴۰۰ کیلومتر به ۷۰۰ هزار کیلومتر را فراهم می کند در حال گذراندن تست‌های لازم برای تحویل است.
 
 
حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی گفت: یکی از دستاوردهای درخشان پژوهشگاه فضایی مربوط به بلوک انتقال مداری می‌شود که در صدد هستیم مدل مهندسی آن را تا چند ماه آینده تحویل سازمان فضایی بدهیم.
 
 
وی افزود: این بلوک امکان افزایش ارتفاع مدار از ۴۰۰ کیلومتر به ۷۰۰ هزار کیلومتر را فراهم می کند و در حال گذراندن تست‌های لازم برای تحویل است.
 
رئیس پژوهشگاه فضایی تاکید کرد: نباید این موضوع را فراموش کنیم که فضا دیگر از یک حوزه اقتداری به یک حوزه اقتصادی تبدیل شده و به عنوان یک اقتصاد نوظهور در تمام دنیا مطرح می شود.
 
 
وی در پایان خاطرنشان کرد:  برخی از کشورها برای ارتش فضایی اقدام کردند و بدون شک بلوک انتقال مداری می تواند کمک زیادی به توسعه فضایی در کشور کند.

URL: https://www.ictna.ir/id/106241/

Code: 106241