سناتورهای آمریکایی خواستار افشای اطلاعات مالکان کارت های اعتباری

منبع: خبرگزاری مهر
 
سناتورهای مجلس نمایندگان آمریکا به شرکت های کارت اعتباری هشدار دادند که آنها باید با پلیس این کشور همکاری کرده و داده های خصوصی کاربران را در صورت درخواست افشا کنند.
 
 به نقل از انگجت، این سناتورها تصریح کرده اند که در صورت ارسال درخواست های مقامات و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی خطاب به شرکت های کارت اعتباری، آنها موظف به همکاری هستند.
 
کارشناسان می گویند این امر نشان می دهد شرکت های کارت اعتباری قادر به حفاظت از اطلاعات خصوصی مالی افراد نیستند و لذا مردم دیگر نمی توانند به آنها اعتماد کنند. البته شرکت های اعتباری در مورد واکنش خود و اینکه تا به حال اطلاعات مالی افراد را برای سازمان هایی همچون اف بی آی افشا کرده اند یا نه، سکوت کرده اند.
 
الیزاب وارن،ران وایدن و رند پل با ارسال نامه ای مشترک خطاب به مدیران عامل شرکت های اکوئیفاکس، اکسپرین و ترانس یونیون از آنها خواسته اند تا اطلاعات مالی افراد مشکوک را در صورت درخواست رسمی به اف بی آی تحویل دهند.
 
در بخشی از نامه این سه نفر آمده است: شرکت های یادشده در زمینه افشای اطلاعات یادشده مسئولیت قانونی دارند و نباید در این زمینه کوتاهی کنند. بر اساس اسناد افشا شده تا به حال ۷۵۰ درخواست به منظور دسترسی به اطلاعات خصوصی افراد به شرکت های کارت اعتباری امریکایی ارائه شده است.

URL: https://www.ictna.ir/id/106964/

Code: 106964