استفاده بهینه تر شرکت ملی پست از خدمات بخش خصوصی

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 مجمع عمومی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت ملی پست ایران منتهی به 29 اسفندماه سال 97 با حضور مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت ملی پست ایران و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی به ریاست سیروس موثقی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز 29 دی ماه برگزار شد.
 
در ابتدای این جلسه حسین نعمتی مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گزارشی از عملکرد فیزیکی و ریالی طرح های سال 97 این شرکت و دستاوردهای آن ارائه کرد.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود در این جلسه به سرمایه گذاری در زیرساخت های شرکت ملی پست در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل و ترابری این شرکت باعث ایجاد ظرفیت های چندین برابری برای ارائه سرویس شده است.
 
در ادامه این جلسه، سیروس موثقی نایب رییس مجمع عمومی شرکت ملی پست با اشاره به توجه بیشتر شرکت ملی پست به شرایط اقتصادی کنونی، خواستار استفاده بهینه از خدمات بخش خصوصی شد.
 
وی افزود: با توجه به اینکه برنامه راهبردی شرکت ملی پست ارائه شده است، ضرورت دارد هر چه سریع تر برنامه تفصیلی به مجمع ارائه تا بر اساس آن اولویت ها تعیین و طرح های متناسب تعریف و با تخصیص طرح ها هزینه شود.
 
موثقی تاکید کرد: البته بدیهی است که اولویت ها باید منجر به درآمد و ارائه خدمات مطلوب تری شود.
 
بر اساس همین گزارش، در این جلسه پس از استماع گزارش حسابرس توسط نماینده سازمان حسابرسی، صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مورد تصویب قرار گرفت.

URL: https://www.ictna.ir/id/108095/

Code: 108095