خدمات انفورماتیک و سداد لوح زرین محصول برتر ایرانی را کسب کردند

منبع: پیوست
 
شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت داده‌ورزی سداد در چهارمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی موفق به دریافت لوح زرین این جشنواره شدند.
 
شرکت خدمات انفورماتیک برای سامانه تحلیل هوشمند اطلاعات مکانی و شرکت داده ورزی سداد برای سامانه خودپرداز هوشمند ملی(BTM) موفق به دریافت این لوح شدند.
 
سامانه تحلیل هوشمند اطلاعات مکانی این قابلیت را دارد که بانک ها را در اتخاذ یک استراتژی مدیریت مطلوب Omni Channel بانکی یاری کند. همچنین شرکت خدمات انفورماتیک، در چهارمین دوره این رویداد در حوزه مدیریت تولید، گردآوری و ارزیابی ایده نیز در میان ۷۰۰ شرکت حاضر در زمره سه شرکت اول قرار گرفت.
 
شرکت داده‌ورزی سداد نیز در بررسی‌های جشنواره نوآوری محصول با کسب بیشترین امتیاز در سه بخش تهیه طرح کسب و کار، توسعه محصول جدید و تست و بازار سنجی محصول توانست اولین لوح زرین نوآوری چهارمین دوره جشنواره ملی نوآوری محصول با ارائه سامانه خود پرداز هوشمند ملی و با شعار همنواساز اکوسیستم دیجیتال کشور به خود اختصاص داد.
 
۲۲ محصول نوآور از بین ۵۳۹ محصول ارائه شده به این جشنواره در مراسم اختتامیه چهارمین دوره جشنواره ملی نوآوری موفق به دریافت لوح زرین شدند.‌

URL: https://www.ictna.ir/id/108625/

Code: 108625