خدمات برنامه نویسی جدید گوگل برای مقابله با کرونا

منبع: فارس
گوگل برای تسهیل تجزیه و تحلیل داده های پزشکی توسط متخصصانی که با ویروس کرونا مقابله می کنند، یک رابط کاربردی برنامه نویسی ویژه ابداع کرده است.
 
 
 
 
به نقل از زددی نت، رابط برنامه نویسی جدید گوگل از طریق خدمات کلود این شرکت در دسترس است و تحلیل سریع تر داده ها با استفاده از آن مقابله با ویروس کرونا را تسهیل می کند.
 
با استفاده از این خدمات سازمان های درمانی و بیمارستان ها راحت تر می توانند انواع داده های پزشکی را از طریق اینترنت و خدمات کلود به اشتراک گذاشته و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند. این امر موجب می شود تا یافتن روش های درمانی برای مقابله با ویروس کرونا تسهیل شود.
 
در این سرویس کلود برنامه های مبتنی بر هوش مصنوعی نیز در دسترس است تا پزشکان به الگوهای مناسب درمانی نیز دست یابند.
 
به اشتراک گذاری سریع اطلاعات و داده های پزشکی با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا به یک ضرورت مبدل شده و بسیاری از شرکت های فناوری در تلاش هستند با ارائه چنین خدماتی مقابله با این ویروس را تسهیل کنند. این امر باعث می شود تصویری یکپارچه و مشابه از ویروس کرونا به دست آید و خطاهای پزشکی برای مقابله با کووید ۱۹کمتر شود.
 
گوگل خدمات کلود درمانی خود را از مارس سال ۲۰۱۸ راه اندازی کرده بود. اما استفاده عمومی از آن از سال ۲۰۱۹ آغاز شده است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/111125/

Code: 111125