مرکز پژوهش های مجلس: کشور به یک چارچوب مقرراتی برای IoT نیاز دارد

ICTna- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سلسله گزاش های تحقیقی خود درباره اینترنت اشیا اعلام کرد: کشور به یک چارچوب مقرراتی طراحی شده برای اینترنت اشیا نیاز دارد که موانع غیرضروری و غیرعمدی را حذف کند، بی طرفی فناوری را تضمین کند و نیازهای اینترنت اشیا را برآورده سازد.
 
IoT.png
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در این گزارش آمده است که مقررات گذار باید فرصت های دیجیتالی را برای افراد و کسب و کارها باز کند و کشور را به عنوان یک پیشتاز در حرکت به سمت جامعه دیجیتال قرار دهد.
 
چارچوب پیشنهادی برای مقررات گذاری اینترنت اشیا شامل چهار بخش کلیدی نحوه اعمال قوانین به اینترنت اشیا، امنیت و حفاظت از داده و مصرف کننده، مقررات بی طرفانه نسبت به فناوری و مسوولیت و اتخاذ بهترین شیوه ها درخصوص اینترنت اشیا می شود.
 
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه سیاست ها و مقررات مربوط به اینترنت اشیا هنوز در مرحله توسعه هستند و در بخش های مختلف گسترده شده اند، اعلام کرده است که اگر چشم انداز مقرراتی درستی وجود داشته باشد، تحقق این مزایا می تواند جایگاه کشور را در مقیاس جهانی و منطقه به طور قابل توجهی بهبود ببخشد.
 
همچنین، نحوه اعمال قوانین اینترنت اشیا بدین معناست که اگر قوانینی که برای ارتباطات بین فردی طراحی شده اند، به کاربردهای اینترنت اشیا و دستگاه به دستگاه اعمال شوند، هزینه انجام کسب و کار را افزایش داده و تاخیر در پیاده سازی این فناوری را بالا می برند.
 
فشارهای مقرراتی روی بازیگران اینترنت اشیا در اکوسیستم اینترنت اشیا درمواردی که آنها برای دستیابی به هدف مقرراتی که در ابتدا طراحی شده بودند دیگر ضروری نیستند، لازم است تا کاهش یابند یا حذف شوند.
در این میان، نهادهای مقررات گذار باید امکان مدیریت شبکه موثر برای سرویس های اینترنت اشیا و توسعه سرویس های نوآورانه با الزامات کیفیت شخصی را ترغیب کنند. 
 
اینترنت اشیا از بازار گسترده ای برخوردار است و دارای بازار بسیار متنوعی با توزیع گسترده ای از اتصالات به شبکه در میان بسیاری از بخش های مختلف اقتصاد است. اگرچه باید خاطرنشان کرد که اینترنت اشیا مصرف کننده نیز یکی از بخش های مهم بازار است به طوریکه براساس برآورد IDC که هزینه های صرف شده این بخش با تمرکز بر خانه هوشمند، سلامت شخصی و ارتباط با وسایل نقلیه متصل به شبکه را محاسبه کرده است، این بازار در سال 2019 در سراسر جهان بالغ بر 108 میلیارد دلار بوده است.

URL: https://www.ictna.ir/id/111521/

Code: 111521