۳ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید اکبری، دانشگاه و ابوذر از تاریخ ۱۸ خرداد آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵، ۷۷۹۶، ۷۷۷۸، ۷۷۷۹، ۷۶۷۹ در محدوده خیابان های ۱۰ متری پنجم غربی، بزرگراه وفادار، طالقانی سوم شرقی، مسجد سجاد و در مرکز مخابرات دانشگاه با پیش شماره های ۶۶۴۰، ۶۶۴۱، ۶۶۴۵ الی ۶۶۴۹، ۶۶۹۵ الی ۶۶۹۷، ۶۶۱۷، ۶۵۸۲ در محدوده خیابان های ابوسعید، وحدت اسلامی، ولیعصر، امام خمینی و در مرکز مخابرات ابوذر با پیش شماره ۶۶۶۷ در محدوده خیابان های زرند، آبرسانی، بلوار الغدیر، صاحب الزمان به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 
 
 

URL: https://www.ictna.ir/id/112635/

Code: 112635