الزامات مجازی سازی آموزش و پرورش ایران در عصر کرونا بررسی می شود

 
 
الزامات مجازی سازی آموزش و پرورش ایران در عصر کرونا در قالب نشستی در مرکز مطالعات فضای مجازی بررسی می شود.
 
 به نقل از مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی الزامات مجازی سازی آموزش و پرورش ایران در عصر کرونا توسط این مرکز در سالن جلسات پژوهشگاه و همچنین به صورت مجازی برگزار می‌شود.
 
این نشست علمی با حضور مسعود فیاضی، سعید مدرسی، حسین غفاری، محمدعلی کبریایی و محمدعلی شاکری برگزار خواهد شد.
 
نشست علمی الزامات مجازی سازی آموزش و پرورش ایران در عصر کرونا روز سه‌شنبه ۷ مردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار می شود و به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکای روم نیز قابل مشاهده خواهد بود.

URL: https://www.ictna.ir/id/114515/

Code: 114515